Kategoria: Informacje ogólne

Ogłoszono przez Elwira Załoga

Majątek Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Zasady gospodarki finansowej CEiIK regulują postanowienia Rozdziału IV Statutu Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
 
Siedzibą CEiIK jest budynek, będący własnością Centrum i znajdujący się w Parku Jakubowo, przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2920 m kw. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 3360 m kw.
W budynku znajduje się sala kinowo-widowiskowa, sala baletowa oraz sale konferencyjno-szkoleniowe.
Do wyposażenia materiałowo-technicznego CEiIK należą między innymi:
  • sprzęt audiowizualny (ekran do przedniej i tylnej projekcji z rzutnikiem)
  • instrumenty muzyczne,
  • aparatura elektroakustyczny i oświetleniowa
  • scena z zadaszeniem
  • sprzęt biurowy,
  • sprzęt fotograficzny,
  • środki transportu.
Środki finansowe CEiIK pochodzą dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z działalności własnej:
  • wynajmu pomieszczeń
  • sprzedaży biletów
  • organizacja imprez na zlecenie

Do majątku CEiIK należy również obiekt bryła "C" budynku przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.