Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Konrad Sośnicki

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C)

Numer zamówienia: DD-013/69/16

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: